You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kanji : 速 Âm Hán Việt của chữ 速 : Tốc. Cách đọc chữ 速 Onyomi : ソク. Kunyomi :

Read more

Kanji : 過 Âm Hán Việt của chữ 過 : Qua, Quá. Cách đọc chữ 過 Onyomi : カ. Kunyomi

Read more
error: