Kanji 由 Âm Hán Việt của chữ 由 : DO. Cách đọc chữ 由 Onyomi : こう、ゆ. Kunyomi : Cấp

Read more

Kanji 番 Âm Hán Việt của chữ 番 : Phiên. Cách đọc chữ 番 Onyomi : バン. Kunyomi : Cấp

Read more