Kanji 箱 Âm Hán Việt của chữ 箱 : TƯƠNG. Cách đọc chữ 箱 : Onyomi : Kunyomi : はこ.

Read more