Kanji : 指 Âm Hán Việt của chữ 指 : Chỉ. Cách đọc chữ 指 Onyomi : し. Kunyomi :

Read more

Kanji 押 Âm Hán Việt của chữ 押 : Áp Cách đọc chữ 押 Onyomi : Kunyomi : お-す/ お-さえる Cấp độ : Cách

Read more

Kanji 捨 Âm Hán VIệt của chữ 捨 : Xả. Cách đọc chữ 捨 : Onyomi : シャ. Kunyomi :

Read more