Kanji 飛 Âm Hán Việt của chữ 飛 : Phi. Cách đọc chữ 飛 : Onyomi : ヒ. Kunyomi :

Read more