Kanji 常 Âm Hán vIệt của chữ 常 : THƯỜNG. Cách đọc chữ 常 : Onyomi : じょう. Kunyomi :

Read more

Kanji 席 Âm Hán Việt của chữ 席 : Tịch. Cách đọc chữ 席 Onyomi : セキ. Kunyomi : Cấp

Read more