Kanji 整 Âm Hán Việt của chữ 整 : CHỈNH. Cách đọc chữ 整 : Onyomi : せい. Kunyomi :

Read more