Kanji 座 Âm Hán Việt của chữ 座 : Tọa. Cách đọc chữ 座 Onyomi : ザ. Kunyomi : すわ_る.

Read more