Kanji 式 Âm Hán Việt của chữ 式 : THỨC Cách đọc chữ 式 : Onyomi : しき Kunyomi : Cấp độ

Read more