Kanji 一 Âm Hán Việt : Nhất. Onyomi : イチ,  イツ. Kunyomi : ひと-つ. Cấp độ : Kanji N5. Cách

Read more

Kanji 両 Âm Hán Việt của chữ 両 : Lưỡng. Cách đọc chữ 両 Onyomi : リョオ. Kunyomi : Cấp

Read more