Kanji 降 Âm Hán Việt của chữ 降 : Giáng, Hàng. Cách đọc chữ 降 Onyomi : コオ. Kunyomi :

Read more

Kanji 座 Âm Hán Việt của chữ 座 : Tọa. Cách đọc chữ 座 Onyomi : ザ. Kunyomi : すわ_る.

Read more

Kanji 席 Âm Hán Việt của chữ 席 : Tịch. Cách đọc chữ 席 Onyomi : セキ. Kunyomi : Cấp

Read more

Kanji : 速 Âm Hán Việt của chữ 速 : Tốc. Cách đọc chữ 速 Onyomi : ソク. Kunyomi :

Read more