Kanji 路 Âm Hán Việt của chữ 路 : Lộ. Cách đọc chữ 路 : Onyomi : ろ. Kunyomi :

Read more

Kanji 禁 Âm Hán Việt của chữ 禁 : Cấm Cách đọc chữ 禁 : Onyomi : きん Kunyomi : Cấp độ

Read more

Kanji : 鉄 Âm Hán Việt của chữ 鉄 : Thiết. Cách đọc chữ 鉄 Onyomi : テツ. Kunyomi :

Read more