Kanji 福 Âm Hán Việt : Phúc Cách đọc theo âm Onyomi: フク Cách đọc theo âm Kunyomi: さいわ(い). Cách đọc

Read more