You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Kanji 非 Âm Hán Việt của chữ 非 : Phi. Cách đọc chữ 非 : Onyomi : ひ. Kunyomi :

Read more

Kanji 定 Âm Hán Việt của chữ 定 : ĐỊNH. Cách đọc chữ 定 Onyomi : てい、じょう. Kunyomi : Cấp

Read more

Kanji 券 Âm Hán Việt của chữ 券 : KHOÁN. Cách đọc chữ 券 Onyomi : けん. Kunyomi : Cấp

Read more

Kanji 押 Âm Hán Việt của chữ 押 : Áp Cách đọc chữ 押 Onyomi : Kunyomi : お-す/ お-さえる Cấp độ : Cách

Read more

Kanji 雨. Âm Hán Việt : Vũ. Onyomi : う. Kunyomi: あめ, あま. Cấp độ : Kanji N5. Hình ảnh

Read more
error: