Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 184

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 184

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 184
Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 184. Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục họcTừ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 184

とんとん

Cách đọc : とんとん
Ý nghĩa tiếng Anh : tapping, patting
Ý nghĩa tiếng Việt : koong koong
Ví dụ :
をとんとんたたいた。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã gõ tong tong vào vai mẹ

Cách đọc : そで
Ý nghĩa tiếng Anh : sleeve
Ý nghĩa tiếng Việt : tay áo
Ví dụ :
このシャツは袖がい。
Ý nghĩa ví dụ :
Cái áo đỏ cổ tay ngắn

濡れる

Cách đọc : ぬれる
Ý nghĩa tiếng Anh : get wet
Ý nghĩa tiếng Việt : bị ướt
Ví dụ :
で濡れてしまった。
Ý nghĩa ví dụ :
Vì mưa mà tôi đã bị ướt

パーセント

Cách đọc : パーセント
Ý nghĩa tiếng Anh : percent
Ý nghĩa tiếng Việt : phần trăm
Ví dụ :
このの80パーセントはです。
の80パーセントがしました。
Ý nghĩa ví dụ :
80% người làng này là người già
80% của tổng thể đã được hoàn thành

上がる

Cách đọc : あがる
Ý nghĩa tiếng Anh : go up, increase (in quality or quantity)
Ý nghĩa tiếng Việt : tăng lên
Ví dụ :
がる。
績ががりました。
Ý nghĩa ví dụ :
Lương tăng mỗi năm
Thành tình đã tăng lên

拍手

Cách đọc : はくしゅ
Ý nghĩa tiếng Anh : applause, clapping
Ý nghĩa tiếng Việt : vỗ tay
Ví dụ :
きな拍がった。
Ý nghĩa ví dụ :
Đã vang lên tiếng vỗ tay lớn

弾く

Cách đọc : ひく
Ý nghĩa tiếng Anh : play (instruments)
Ý nghĩa tiếng Việt : chơi, gảy đàn
Ví dụ :
はギターを弾きます。
Ý nghĩa ví dụ :
Anh ấy gảy đàn

ひも

Cách đọc : ひも
Ý nghĩa tiếng Anh : laces, string
Ý nghĩa tiếng Việt : sợi dây, dây
Ví dụ :
のひもがれた。
Ý nghĩa ví dụ :
Dây dày bị đứt rồi

昼過ぎ

Cách đọc : ひるすぎ
Ý nghĩa tiếng Anh : early afternoon
Ý nghĩa tiếng Việt : quá trưa
Ví dụ :
ぎまでていた。
ぎにます。
Ý nghĩa ví dụ :
Hôm nay tôi đã ngủ quá trưa
Anh ấy sẽ đến sau buổi trưa

Cách đọc : ふね
Ý nghĩa tiếng Anh : ship, vessel
Ý nghĩa tiếng Việt : thuyền
Ví dụ :
たちはった。
くにえます。
Ý nghĩa ví dụ :
Chúng tôi đã lên thuyền
Tôi thấy con thuyền phía đằng xa

Trên đây là nội dung của Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 184.Mời các bạn cùng đều đặn học mỗi ngày 10 từ tiếng Nhật trong chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.
Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :