Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 197

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 197

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 197
Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 197. Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục họcTừ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 197

都市

Cách đọc : とし
Ý nghĩa tiếng Anh : city, town
Ý nghĩa tiếng Việt : thành phố
Ví dụ :
きなです。
Ý nghĩa ví dụ :
Tokyo là thành phố hàng đầu của Nhật Bản

政治

Cách đọc : せいじ
Ý nghĩa tiếng Anh : politics
Ý nghĩa tiếng Việt : chính trị
Ví dụ :
がある。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi có sự quan tâm tới chính trị

競争

Cách đọc : きょうそう
Ý nghĩa tiếng Anh : competition
Ý nghĩa tiếng Việt : cạnh tranh
Ví dụ :
2いに競している。
Ý nghĩa ví dụ :
2 công ty đang cạnh tranh với nhau

原因

Cách đọc : げんいん
Ý nghĩa tiếng Anh : cause, origin
Ý nghĩa tiếng Việt : nguyên nhân
Ví dụ :
このですか。
Ý nghĩa ví dụ :
Nguyên nhân của tại nạn này là gì vậy

活動

Cách đọc : かつどう
Ý nghĩa tiếng Anh : activity
Ý nghĩa tiếng Việt : hoạt động
Ví dụ :
した。
Ý nghĩa ví dụ :
Anh ấy đã tham gia hoạt động của địa phương

歴史

Cách đọc : れきし
Ý nghĩa tiếng Anh : history
Ý nghĩa tiếng Việt : lịch sử
Ví dụ :
に興があります。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi có hứng thú đối với lịch sử

Cách đọc : ひょう
Ý nghĩa tiếng Anh : table, list
Ý nghĩa tiếng Việt : danh sách, bảng biểu
Ví dụ :
このてください。
Ý nghĩa ví dụ :
Hãy cho tôi xem bảng danh sách

サイト

Cách đọc : サイト
Ý nghĩa tiếng Anh : website
Ý nghĩa tiếng Việt : trang web
Ví dụ :
しいゲームサイトにした。
これはのためのサイトです。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã đăng ký vào trang game mới
Đây là trang dành cho bác sỹ

土産

Cách đọc : みやげ
Ý nghĩa tiếng Anh : souvenir (plain)
Ý nghĩa tiếng Việt : quà tặng
Ví dụ :
をもらった。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã được quà tặng là rượu Nhật

臭い

Cách đọc : におい
Ý nghĩa tiếng Anh : (bad) smell
Ý nghĩa tiếng Việt : mùi
Ví dụ :
ここはいやな臭いがする。
Ý nghĩa ví dụ :
Ở đây có mùi khó chịu

Trên đây là nội dung của Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 197.Mời các bạn cùng đều đặn học mỗi ngày 10 từ tiếng Nhật trong chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.
Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :