Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 199

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 199

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 199
Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 199. Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục họcTừ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 199

誤解

Cách đọc : ごかい
Ý nghĩa tiếng Anh : misunderstanding
Ý nghĩa tiếng Việt : hiểu lầm
Ví dụ :
ちをしているんじゃない!
Ý nghĩa ví dụ :
Không phải là anh đã hiểu nhầm tình cảm của tôi rồi sao

文句

Cách đọc : もんく
Ý nghĩa tiếng Anh : complaint, grumble
Ý nghĩa tiếng Việt : than vãn
Ví dụ :
はいつも句ばかりう。
Ý nghĩa ví dụ :
Cô ấy lúc nào cũng than vãn

欧米

Cách đọc : おうべい
Ý nghĩa tiếng Anh : Europe and America
Ý nghĩa tiếng Việt : âu mỹ
Ví dụ :
そのは欧しているよね。
Ý nghĩa ví dụ :
Công ty đó đang tiến sang Âu mỹ nhỉ

面接

Cách đọc : めんせつ
Ý nghĩa tiếng Anh : interview
Ý nghĩa tiếng Việt : phỏng vấn
Ví dụ :
しいってきました。
Ý nghĩa ví dụ :
Tôi đã đi tham dự phỏng vấn cho công việc mới

サイン

Cách đọc : サイン
Ý nghĩa tiếng Anh : signature, autograph
Ý nghĩa tiếng Việt : chữ ký
Ví dụ :
ここにサインしてください。
Ý nghĩa ví dụ :
Hãy ký vào đây

年中

Cách đọc : ねんじゅう
Ý nghĩa tiếng Anh : all year
Ý nghĩa tiếng Việt : cả năm
Ví dụ :
しています。
Ý nghĩa ví dụ :
Cô tôi đi du lúc cả năm

機嫌

Cách đọc : きげん
Ý nghĩa tiếng Anh : mood, health
Ý nghĩa tiếng Việt : tình trạng, tâm thái
Ví dụ :
嫌がいいね。
Ý nghĩa ví dụ :
Cô ấy tâm trạng cực tốt nhỉ

居間

Cách đọc : いま
Ý nghĩa tiếng Anh : living room
Ý nghĩa tiếng Việt : phòng khách
Ví dụ :
は居でテレビをている。
Ý nghĩa ví dụ :
Bố tôi đang xem ti vi trong phòng khách

度々

Cách đọc : たびたび
Ý nghĩa tiếng Anh : often
Ý nghĩa tiếng Việt : thường
Ví dụ :
からメールがきます。
Ý nghĩa ví dụ :
Thương có mail từ anh ấy tới

例文

Cách đọc : れいぶん
Ý nghĩa tiếng Anh : example sentence
Ý nghĩa tiếng Việt : câu ví dụ
Ví dụ :
を3つってください。
Ý nghĩa ví dụ :
Hãy cho 3 câu ví dụ

Trên đây là nội dung của Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 199.Mời các bạn cùng đều đặn học mỗi ngày 10 từ tiếng Nhật trong chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.
Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :