Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 387

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 387

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 387
Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 387. Chào các bạn, để tiếp nối cho chuyên mục 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày. Trong bài viết này Tự học online xin mời các bạn tiếp tục họcTừ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 387

騒ぎ

Cách đọc : さわぎ
Ý nghĩa tiếng Anh : clamor, commotion
Ý nghĩa tiếng Việt : sự ồn ào
Ví dụ :
(いったい)の(なんの)騒ぎ(さわぎ)ですか。
Ý nghĩa ví dụ :
Không hiểu tiếng ồn ào đồng loạt đó là gì thế

差す

Cách đọc : さす
Ý nghĩa tiếng Anh : open (an umbrella)
Ý nghĩa tiếng Việt : giương ( ô)
Ví dụ :
(あめ)がっ(ふっ)てきたので傘(かさ)をし(さし)ました。
Ý nghĩa ví dụ :
vì trời đổ mưa nên tôi đã giương ô

就く

Cách đọc : つく
Ý nghĩa tiếng Anh : set about a task, assume (a position)
Ý nghĩa tiếng Việt : bắt tay vào làm
Ví dụ :
(ことし)からしい(あたらしい)(しごと)に就き(つき)ます。
Ý nghĩa ví dụ :
từ giờ hãy bắt tay vào làm công viêc mới

南北

Cách đọc : なんぼく
Ý nghĩa tiếng Anh : north and south
Ý nghĩa tiếng Việt : nam bắc
Ví dụ :
(なんぼく)に(やま)が(ひろ)がっています。
Ý nghĩa ví dụ :
dãy núi trải rộng theo chiều bắc nam

Cách đọc : ふで
Ý nghĩa tiếng Anh : writing brush
Ý nghĩa tiếng Việt : bút lông
Ví dụ :
(かれ)は筆(ふで)で(てがみ)をい(かい)たの。
Ý nghĩa ví dụ :
anh ta đã viết thư bằng bút lông

開会

Cách đọc : かいかい
Ý nghĩa tiếng Anh : opening, start (of a meeting etc.)
Ý nghĩa tiếng Việt : bắt đầu
Ví dụ :
(うんどうかい)は9(じ)に(かいかい)します。
Ý nghĩa ví dụ :
hội thể thao sẽ bắt đầu lúc 9h

Cách đọc : えさ
Ý nghĩa tiếng Anh : bait, feed
Ý nghĩa tiếng Việt : mồi
Ví dụ :
(まいにち)(きんぎょ)にえさをやります。
Ý nghĩa ví dụ :
mỗi ngày tôi đều cho cá vàng ăn

水平

Cách đọc : すいへい
Ý nghĩa tiếng Anh : horizontal, level
Ý nghĩa tiếng Việt : cân, ngang như mặt nước
Ví dụ :
この棚(たな)は(すいへい)になっていませんね。
Ý nghĩa ví dụ :
Cái giá này không được cân nhỉ

測る

Cách đọc : はかる
Ý nghĩa tiếng Anh : measure (length, depth, distance or dimensions)
Ý nghĩa tiếng Việt : cân, đo đạc
Ví dụ :
このドアのさ(たかさ)を測っ(はかっ)てください。
Ý nghĩa ví dụ :
hãy đo chiều cao của cánh cửa

東西

Cách đọc : とうざい
Ý nghĩa tiếng Anh : east and west
Ý nghĩa tiếng Việt : đông tây
Ví dụ :
西(とうざい)にきな(おおきな)(どうろ)がっ(とおっ)ています。
Ý nghĩa ví dụ :
một con đường lớn đang mở theo chiều đông tây

Trên đây là nội dung của Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 387.Mời các bạn cùng đều đặn học mỗi ngày 10 từ tiếng Nhật trong chuyên mục : 10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày.
Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :