Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 78

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 78

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 78Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 78 Mời các bạn tiếp tục học 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 78

 

“781. おば[おば] Nghĩa tiếng Anh : (one’s own) aunt. Nghĩa tiếng Việt : cô/dì tôi
Ví dụ:
おばは大阪に住んでいます。
Dịch nghĩa :
Cô tôi đang sống ở Osaka”
“782. 祖父[そふ] Nghĩa tiếng Anh : grandfather (formal). Nghĩa tiếng Việt : ông tôi
Ví dụ:
祖父は元気です。
Dịch nghĩa :
Ông tôi khỏe mạnh lắm”
“783. 祖母[そぼ] Nghĩa tiếng Anh : grandmother (formal). Nghĩa tiếng Việt : bà tôi
Ví dụ:
祖母は京都で生まれました。

Dịch nghĩa :
Bà tôi đã sinh ra ở Kyoto

“784. 大事[だいじ] Nghĩa tiếng Anh : importance. Nghĩa tiếng Việt : quan trọng
Ví dụ:

今日の午後、大事な会議があります。
Dịch nghĩa :

Chiều nay có cuộc họp quan trọng”
“785. 見方[みかた] Nghĩa tiếng Anh : view, perspective. Nghĩa tiếng Việt : cách nhìn
Ví dụ:
彼に対する見方が変わりました。
Dịch nghĩa :
Tôi đã thay đổi cách nhìn đối với anh ấy”
“786. [とり] Nghĩa tiếng Anh : bird, poultry. Nghĩa tiếng Việt : chim
Ví dụ:
あそこに綺麗な鳥がいます。
Dịch nghĩa :
Ở đằng kia có con chim đẹp”
“787. [いぬ] Nghĩa tiếng Anh : dog. Nghĩa tiếng Việt : chó
Ví dụ:
隣の家には犬がいます。
Dịch nghĩa :
Nhà bên cạnh có con chó”
“788. 返事[へんじ] Nghĩa tiếng Anh : view, perspective. Nghĩa tiếng Việt : trả lời
Ví dụ:
手紙の返事を出しました。
Dịch nghĩa :
Tôi đã trả lời bức thư rồi”
“789. また[また] Nghĩa tiếng Anh : again, also, or. Nghĩa tiếng Việt : lại
Ví dụ:
明日、また来ます。
Dịch nghĩa :
Ngày mai lại đến nhé”
“790. 年間[ねんかん] Nghĩa tiếng Anh : period of one year. Nghĩa tiếng Việt : một năm
Ví dụ:
年間5万人がここを訪れます。
Dịch nghĩa :
Một năm có 5 vạn người đến thăm nơi đây”

Trên đây là nội dung của 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 78. Mời các bạn xem các từ vựng khác trong chuyên mục Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày

Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :