Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 79

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 79

Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 79Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 79 Mời các bạn tiếp tục học 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 79

“791. [あお] Nghĩa tiếng Anh : blue, green. Nghĩa tiếng Việt : xanh nước biển
Ví dụ:
私の好きな色は青です。
Dịch nghĩa :
Màu yêu thích của tôi là màu xanh nước biển”
“792. [あか] Nghĩa tiếng Anh : red color. Nghĩa tiếng Việt : màu dỏ
Ví dụ:
信号が赤に変わりました。
Dịch nghĩa :
Đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh”
“793. 信号[しんごう] Nghĩa tiếng Anh : signal, traffic light. Nghĩa tiếng Việt : đèn giao thông
Ví dụ:
信号が青になった。
Dịch nghĩa :
Đèn giao thông đã thành màu xanh”
“794. [えん] Nghĩa tiếng Anh : circle. Nghĩa tiếng Việt : vòng tròn
Ví dụ:
そこに大きな円を描いて。
Dịch nghĩa :
Hãy vẽ vòng tròn to ở đây”
“795. 非常に[ひじょうに] Nghĩa tiếng Anh : very, extremely. Nghĩa tiếng Việt : rất, cực kỳ
Ví dụ:
これは非常に重要です。
Dịch nghĩa :
cái này rất cần thiết”
“796. 複雑[ふくざつ] Nghĩa tiếng Anh : complicated, intricate. Nghĩa tiếng Việt : phức tạp
Ví dụ:
このプログラムはとても複雑です。
Dịch nghĩa :
chương trình này rất phức tạp”
“797. 平和[へいわ] Nghĩa tiếng Anh : peace, harmony. Nghĩa tiếng Việt : hòa bình
Ví dụ:
この国は平和です。
Dịch nghĩa :
Đất nước này hòa bình”
“798. 回る[まわる] Nghĩa tiếng Anh : turn round, go around. Nghĩa tiếng Việt : quay
Ví dụ:
月は地球のまわりを回っています。
Dịch nghĩa :
Trăng xoay vòng quanh trái đất”
“799. 若者[わかもの] Nghĩa tiếng Anh : young person, youth. Nghĩa tiếng Việt : thanh niên
Ví dụ:
最近の若者は本を読まない。
Dịch nghĩa :
Giới trẻ gần đây không đọc sách”
“800. [ゆき] Nghĩa tiếng Anh : snow, snowfall. Nghĩa tiếng Việt : tuyết
Ví dụ:
クリスマスに雪が降りました。
Dịch nghĩa :
Tuyết đã rơi vào giáng sinh”

 

Trên đây là nội dung của 10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày 79. Mời các bạn xem các từ vựng khác trong chuyên mục Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày

Tự học online chúc các bạn ngày càng yêu thích tiếng Nhật 🙂

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :