You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

túi xách, cho tới bây giờ, vé tiếng Nhật là gì ?

túi xách, cho tới bây giờ, vé tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

túi xách, cho tới bây giờ, vé tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
túi xách, cho tới bây giờ, vé tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : túi xách cho tới bây giờ vé

túi xách

Nghĩa tiếng Nhật () : バッグ
Cách đọc : バッグ baggu
Ví dụ :
Tôi đang cầm túi xách màu đen
いバッグをっています。

cho tới bây giờ

Nghĩa tiếng Nhật () : まで
Cách đọc : いままで imamade
Ví dụ :
Cậu ở đầu từ đó tới giờ
までどこにいたのですか。

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きっぷ kippu
Ví dụ :
Tôi đã mua vé tới Tokyo
までのった。

Trên đây là nội dung bài viết : túi xách, cho tới bây giờ, vé tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: