You dont have javascript enabled! Please enable it!

túm lấy, nắm lấy, hoàn toàn đỏ, lượm, nhặt tiếng Nhật là gì ?

túm lấy, nắm lấy, hoàn toàn đỏ, lượm, nhặt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

túm lấy, nắm lấy, hoàn toàn đỏ, lượm, nhặt tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
túm lấy, nắm lấy, hoàn toàn đỏ, lượm, nhặt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : túm lấy, nắm lấy hoàn toàn đỏ lượm, nhặt

túm lấy, nắm lấy

Nghĩa tiếng Nhật () : 握る
Cách đọc : にぎる nigiru
Ví dụ :
Cô gái nhỏ đã nắm lấy tay của mẹ
を握った。

hoàn toàn đỏ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : まっか makka
Ví dụ :
Mặt anh ấy đã đỏ gay
でした。

lượm, nhặt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ひろう hirou
Ví dụ :
Tôi đã nhặt cái ví ở trên đường
った。

Trên đây là nội dung bài viết : túm lấy, nắm lấy, hoàn toàn đỏ, lượm, nhặt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: