You dont have javascript enabled! Please enable it!

tương hỗ, nhờ vả, yêu cầu, khác biệt, phân biệt tiếng Nhật là gì ?

tương hỗ, nhờ vả, yêu cầu, khác biệt, phân biệt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tương hỗ, nhờ vả, yêu cầu, khác biệt, phân biệt tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tương hỗ, nhờ vả, yêu cầu, khác biệt, phân biệt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tương hỗ nhờ vả, yêu cầu khác biệt, phân biệt

tương hỗ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : そうご
Ví dụ :
Sự tin tưởng lẫn nhau trong đội là rất quan trọng
チームのではです。

nhờ vả, yêu cầu

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : いらい
Ví dụ :
Tôi đã nhờ anh ấy giúp đỡ
しました。

khác biệt, phân biệt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さべつ
Ví dụ :
Anh ấy đang vận động để làm mất đi sự phân biệt (giầu ngèo, nam nữ…)
をなくすをしています。

Trên đây là nội dung bài viết : tương hỗ, nhờ vả, yêu cầu, khác biệt, phân biệt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: