You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

tuyển mộ, chiêu mộ, thấp, lớp, cấp tiếng Nhật là gì ?

tuyển mộ, chiêu mộ, thấp, lớp, cấp tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

tuyển mộ, chiêu mộ, thấp, lớp, cấp tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
tuyển mộ, chiêu mộ, thấp, lớp, cấp tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : tuyển mộ, chiêu mộ thấp lớp, cấp

tuyển mộ, chiêu mộ

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : ぼしゅう
Ví dụ :
Công ty tôi đang tuyển nhân viên
しています。

thấp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : てい
Ví dụ :
Anh ấy đang làm việc với mức lương thấp
は低いているんだ。

lớp, cấp

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : きゅう
Ví dụ :
Anh ấy có trình độ thư đạo cấp 3
3です。

Trên đây là nội dung bài viết : tuyển mộ, chiêu mộ, thấp, lớp, cấp tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: