vài trăm, vài nghìn, đáng kể, nhiều tiếng Nhật là gì ?

vài trăm, vài nghìn, đáng kể, nhiều tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vài trăm, vài nghìn, đáng kể, nhiều tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
vài trăm, vài nghìn, đáng kể, nhiều tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vài trăm vài nghìn đáng kể, nhiều

vài trăm

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : なんびゃく
Ví dụ :
Tôi đã xin thấy vài trăm con cá xinh đẹp ngoài biển
ものしいました。

vài nghìn

Nghĩa tiếng Nhật () : (なんぜん
Cách đọc : (なんぜん
Ví dụ :
Có hàng ngàn thư từ công ty báo được gửi tới
ものメールがせられたよ。

đáng kể, nhiều

Nghĩa tiếng Nhật () : がくんと
Cách đọc : がくんと
Ví dụ :
Học kỳ này thành tích sụt giảm đáng kể
績ががくんとちてしまった。

Trên đây là nội dung bài viết : vài trăm, vài nghìn, đáng kể, nhiều tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :