vị thành niên, cháu trai, lá cây tiếng Nhật là gì ?

vị thành niên, cháu trai, lá cây tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vị thành niên, cháu trai, lá cây tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
vị thành niên, cháu trai, lá cây tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vị thành niên cháu trai lá cây

vị thành niên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : みせいねん
Ví dụ :
Vị thành niên không được uống rượu
はおめません。

cháu trai

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : おい
Ví dụ :
Cháu trai tôi 3 tuổi
の甥は3才です。

lá cây

Nghĩa tiếng Nhật () : っぱ
Cách đọc : はっぱ
Ví dụ :
Lá cây momiji đã chuyển sang màu đỏ rồi nhỉ
もみじのっぱがくなりましたね。

Trên đây là nội dung bài viết : vị thành niên, cháu trai, lá cây tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: