You dont have javascript enabled! Please enable it!

võ ju đô, võ nhu đạo, cắt bớt, tăng lên tiếng Nhật là gì ?

võ ju đô, võ nhu đạo, cắt bớt, tăng lên tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

võ ju đô, võ nhu đạo, cắt bớt, tăng lên tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
võ ju đô, võ nhu đạo, cắt bớt, tăng lên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : võ ju đô, võ nhu đạo cắt bớt tăng lên

võ ju đô, võ nhu đạo

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じゅうどう
Ví dụ :
Tôi đang học nhu đạo
っています。

cắt bớt

Nghĩa tiếng Nhật () : 削る
Cách đọc : けずる
Ví dụ :
Anh ấy cắt giảm thời gian làm việc vì gia đình
のためにを削った。

tăng lên

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じょうしょう
Ví dụ :
Nhiệt độ trái đất đang tăng lên
昇している。

Trên đây là nội dung bài viết : võ ju đô, võ nhu đạo, cắt bớt, tăng lên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

error: