You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

vỡ, nhân viên nhà ga, tán chuyện, nói nhiều tiếng Nhật là gì ?

vỡ, nhân viên nhà ga, tán chuyện, nói nhiều tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vỡ, nhân viên nhà ga, tán chuyện, nói nhiều tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
vỡ, nhân viên nhà ga, tán chuyện, nói nhiều tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vỡ nhân viên nhà ga tán chuyện, nói nhiều

vỡ

Nghĩa tiếng Nhật () : れる
Cách đọc : われる wareru
Ví dụ :
Cốc rơi xuống, bị vỡ
コップがちてれた。

nhân viên nhà ga

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : えきいん ekiin
Ví dụ :
Hãy hỏi nhân viên nhà ga
きましょう。

tán chuyện, nói nhiều

Nghĩa tiếng Nhật () : おしゃべり
Cách đọc : おしゃべり oshaberi
Ví dụ :
Em gái tôi rất hãy tán chuyện (nói nhiều)
はとてもおしゃべりです。

Trên đây là nội dung bài viết : vỡ, nhân viên nhà ga, tán chuyện, nói nhiều tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: