vô trách nhiệm, một phía, âm lượng tiếng Nhật là gì ?

vô trách nhiệm, một phía, âm lượng tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

vô trách nhiệm, một phía, âm lượng tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
vô trách nhiệm, một phía, âm lượng tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : vô trách nhiệm một phía âm lượng

vô trách nhiệm

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 無責任
Cách đọc : むせきにん
Ví dụ :
Không thể tha thứ cho hành động vô trách nhiệm
無責任な行動は許されません。

một phía

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : 片方
Cách đọc : かたほう
Ví dụ :
1 bên mắt bị ngứa
片方の目がかゆいです。

âm lượng

Nghĩa tiếng Nhật (日本語) : ボリューム
Cách đọc : ボリューム
Ví dụ :
Hãy tăng âm lượng đài lên
ラジオのボリュームを上げてください。

Trên đây là nội dung bài viết : vô trách nhiệm, một phía, âm lượng tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: