You dont have javascript enabled! Please enable it!

xe máy, xây dựng, xiên, đốt tiếng Nhật là gì ?

xe máy, xây dựng, xiên, đốt tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

xe máy, xây dựng, xiên, đốt tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
xe máy, xây dựng, xiên, đốt tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : xe máy xây dựng xiên, đốt

xe máy

Nghĩa tiếng Nhật () : オートバイ
Cách đọc : オートバイ o-tobai
Ví dụ :
Anh ấy đang đi xe máy
はオートバイにっている。

xây dựng

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : たつ tatsu
Ví dụ :
Năm sau sẽ có nhà xây lên ở đây
ここにちます。

xiên, đốt

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : さす sasu
Ví dụ :
Bị sâu đốt vào ngực
Bị muỗi chích vào chân
に腕をされました。
蚊にされた。

Trên đây là nội dung bài viết : xe máy, xây dựng, xiên, đốt tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: