You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

xem xét, được truyền đạt, cảm nhận thực tiếng Nhật là gì ?

xem xét, được truyền đạt, cảm nhận thực tiếng Nhật là gì ? – Từ điển Việt Nhật

xem xét, được truyền đạt, cảm nhận thực tiếng Nhật là gì ? - Từ điển Việt Nhật
xem xét, được truyền đạt, cảm nhận thực tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : xem xét được truyền đạt cảm nhận thực

xem xét

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : こうりょ
Ví dụ :
Tôi đã lập dự định trên cơ sở xem xét sự tình của anh
あなたの慮してをたてました。

được truyền đạt

Nghĩa tiếng Nhật () : わる
Cách đọc : つたわる
Ví dụ :
Kanji được truyền từ Trung Quốc sang
からわった。

cảm nhận thực

Nghĩa tiếng Nhật () :
Cách đọc : じっかん
Ví dụ :
TRẻ con khi bắt đầu biết đi, chúng ta có thể cảm thấy sự trưởng thành của chúng
めたとき、した。

Trên đây là nội dung bài viết : xem xét, được truyền đạt, cảm nhận thực tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: