You dont have javascript enabled! Please enable it!

ý kiến, tên họ, tên tiếng Nhật là gì ?

ý kiến, tên họ, tên tiếng Nhật là gì – Từ điển Việt Nhật

ý kiến, tên họ, tên tiếng Nhật là gì - Từ điển Việt Nhật
ý kiến, tên họ, tên tiếng Nhật là gì ?. Chào các bạn, trong chuyên mục Từ điển Việt Nhật này, Tự học online xin được giới thiệu với các bạn ý nghĩa và ví dụ của 3 từ : ý kiến tên họ tên

ý kiến

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : いけん iken
Ví dụ :
Tôi muốn nghe ý kiến của bạn
あなたのきたいです。

tên họ

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : みょうじ myouji
Ví dụ :
Tên họ của bạn là gì?
あなたのですか。

tên

Nghĩa tiếng Nhật :
Cách đọc : なまえ namae
Ví dụ :
Hãy cho tôi biết tên của bạn
Hãy viết tên bằng chữ romaji
あなたのえてください。
ローマいてください。

Trên đây là nội dung bài viết : ý kiến, tên họ, tên tiếng Nhật là gì ?. Các bạn có thể tìm các từ vựng tiếng Việt khác bằng cách tìm kiếm bằng cách đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : tên từ vựng cần tìm(nên là tiếng Việt có dấu để có kế quả chuẩn xác) + tiếng Nhật là gì. Bạn sẽ tìm được từ cần tìm.

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: