You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Ngữ pháp について – Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp について Từ điển ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp について- Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật
Ngữ pháp について. Chào các bạn, để trợ giúp cho các bạn trong việc tra cứu ngữ pháp tiếng Nhật. Tự học online xin được giới thiệu với các bạn các cấu trúc tiếng Nhật theo các cấp độ của kỳ thi năng lực tiếng Nhật. Trong bài viết này, Tự học online xin được giới thiệu tới các bạn cách sử dụng của cấu trúc ngữ pháp Ngữ pháp について

Cấu trúc ngữ pháp : について

Cách chia :

Nに+ついて/ついてのN/ついては/ついても

Ý nghĩa và cách dùng :

Về N thì ~
Nに+ついて thường mang nghĩa giải thích cho N, bổ xung thông tin. CònNに+して thì chỉ thể hiện sự liên quan. Đôi khi 2 cấu trúc này dùng cho nhau cũng không vấn đề gì 🙂

Ví dụ và ý nghĩa ví dụ :

についてしよう。
Mình học (về) âm nhạc đi[いついての」をむ。
Đọc “Chú ý về kỳ thi”

Trên đây là nội dung bài viết : Ngữ pháp について. Các bạn có thể tra cứu các cấu trúc ngữ pháp khác bằng đánh vào công cụ tìm kiếm trên tuhoconline.net : ngữ pháp + tên cấu trúc ngữ pháp cần tìm.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :

error: