Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

mon chế

Mon chế tiếng Nhật

Chuyên mục mon chế tiếng Nhật là chuyên mục tổng hợp những câu truyện tranh tiếng Nhật chế tiếng Việt, được dịch sang tiếng Nhật mục đích để giúp các bạn có thể học tiếng Nhật 1 cách thoải mái, vui vẻ.

Mỗi câu chuyện đều được phiên âm sang romaji giúp các bạn mới học cũng có thể biết cách đọc của từ vựng trong câu chuyện. Phần dịch nghĩa các bạn chỉ nên đọc khi đã đọc phần tiếng Nhật 1 lượt. Các bạn hãy tự dịch trong đầu, sau đó mới tham khảo phần dịch có trong bài viết, như vậy các bạn sẽ vừa luyện được kỹ năng đọc hiểu, vừa luyện được kỹ năng dịch. Sau cùng, hãy note lại những từ mới có trong bài và thử dịch ngược Việt Nhật, việc này sẽ giúp các bạn luyện kỹ năng dịch ngược :)

Tự học tiếng Nhật online hi vọng cách học tiếng Nhật này sẽ giúp các bạn vừa học vừa vui, vừa tiến bộ :)