Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

10 từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày

10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày

10 Từ vựng tiếng Nhật mỗi ngày là chuyên mục chuyên post những từ tiếng Nhật thông dụng hay dùng trong đời sống, được chia thành đơn vị 10 từ/ngày từ theo mức độ thông dụng từ cao tới thấp, từ dễ tới khó.

Vì số lượng bài viết trong chuyên mục là rất nhiều, nên Tự học tiếng Nhật online không thể liệt kê ra từng bài. Các bạn hãy kéo xuống dưới để thấy những bài gần nhất. Với những bạn mới học, các bạn hãy cứ tiếp tục học tiếng Nhật online đều đặn mỗi ngày trên tuhoconline.net Những từ trước đó các bạn có thể xem lại tại các trang sau, hoặc link liên kết nhanh tới các trang cũ :

Các bạn cũng có thể học nhanh theo loạt bài viết 1000 từ, 2000 từ, 3000 từ tiếng Nhật thông dụng.

Chúc các có thể tự học tiếng Nhật một cách dễ dàng với cách học tiếng Nhật này!