Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Cách học tiếng Nhật

Tổng hợp kanji look and learn tiếng Việt

Tổng hợp kanji look and learn tiếng Việt. Chào các bạn, để giúp các bạn tra cứu những chữ Kanji có hình ảnh minh họa trong cuốn Kanji look and learn. Trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin tổng hợp lại những chữ Kanji có trong giáo trình Kanji look an learn tiếng Việt

kanji look and learn tieng viet 1

Các bạn có thể học theo bài hoặc tra cứu bằng cách đánh chữ Kanji cần tìm vào công cụ tìm kiếm. Để xem chữ Kanji, các bạn hãy click vào chữ Kanji đó và chọn xem thêm.

Tổng hợp kanji look and learn tiếng Việt

Bài 1 :

1 .  . 2 .  . 3 . .4 .

5 . .6 . .7 . .8 .

9 . .10 . .11 . .12

.13 . .14 . .15 . .16 .

Bài 2 :

17 . .18 . .19 . .20 .

21 . .22 . .23 . .24 .

25 . .26 . .27 . .28 .

29 . .30 . .31 . .32 .

Bài 3 :

33 . .34 . .35 . .36 .

37 . .38 . .39 . .40 .

41 . .42 . .43 . .44 .

45 . .46 .西 .47 . .48 .

Bài 4 :

49 . .50 . .51 . .52 .

53 . .54 . .55 . .56 .

57 . .58 . .59 . .60 .

61 . .62 . .63 . .64 .

Bài 5 :

65 . .66 . .67 . .68 .

69 . .70 . .71 . .72 .

73 . .74 . .75 . .76 .

77 . .78 . .79 . .80 .

Bài 6 :

81 . .82 . .83 . .84 .

85 . .86 . .87 . .88 .

89 . .90 . .91 . .92 .

93 . .94 . .95 . .96 .

Bài 7 :

97 . .98 . .99 . .100 .

101 . .102 . .103 . .104 .

105 . .106 . .107 . .108 .

109 . .110 . .111 . .112 .

Bài 8 :

113 . .114 . .115 . .116 .

117 . .118 . .119 . .120 .

121 . .122 . .123 . .124 .

125 . .126 . .127 . .128 .

Bài 9 :

129 . .130 . .131 . .132 .

133 . .134 . .135 . .136 .

137 . .138 . .139 . .140 .

141 . .142 . .143 . .144 .

Kanji look and learn tiếng việt Bài 10 :

145 . .146 . .147 . .148 .

149 . .150 . .151 . .152 .

153 . .154 . .155 . .156 .

157 . .158 . .159 . .160 .

Bài 11 :

161 . .162 . .163 . .164 .

165 . .166 . .167 . .168 .

169 . .170 . .171 . .172 .

173 . .174 . .175 . .176 .

Bài 12 :

177 . .178 . .179 . .180 .

181 . .182 . .183 . .184 .

185 . .186 . .187 . .188 .

189 . .190 . .191 . .192 .

Bài 13 :

193 . .194 . .195 . .196 .

197 . .198 . .199 . .200 .

201 . .202 . .203 . .204 .

205 . .206 . .207 . .208 .

Bài 14 :

209 . .210 . .211 . .212 .

213 . .214 . .215 . .216 .

217 . .218 .宿 .219 . .220 .

221 . .222 . .223 . .224 .

Bài 15:

225 . .226 . .227 . .228 .

229 . .230 . .231 . .232 .低

233 . .234 . .235 . .236 .

237 . .238 . .239 . .240 .

Bài 16 :

241 . .242 . .243 . .244 .

245 .使 .246 . .247 . .248 .

249 . .250 . .251 . .252 .

253 . .254 . .255 . .256 .

Bài 17 :

257 . .258 . .259 . .260 .

261 . .262 . .263 . .264 .

265 . .266 . .267 . .268 .

269 . .270 . .271 . .272 .

Bài 18 :

273 . .274 . .275 . .276 .

277 . .278 . .279 . .280 .

281 . .282 . .283 . .284 .

285 . .286 . .287 . .288 .

Bài 19 :

289 . .290 . .291 . .292 .

293 . .294 . .295 . .296 .

297 . .298 . .299 . .300 .

301 . .302 . .303 .便 .304 .

Kanji look and learn tiếng việt 20 :

305 . .306 . .307 . .308 .

309 . .310 . .311 . .312 .

313 . .314 . .315 . .316 .

317 . .318 . .319 . .320 .

Bài 21 :

321 . .322 . .323 . .324 .

325 . .326 . .327 . .328 .

329 . .330 . .331 . .332 .

333 . .334 . .335 . .336 .

Bài 22 :

337 . .338 . .339 . .340 .

341 . .342 . .343 . .344 .

345 . .346 . .347 . .348 .

349 . .350 . .351 . .352 .

Bài 23 :

353 . .354 . .355 . .356 .

357 .比 .358 . .359 . .360 .

361 . .362 . .363 . .364 .

365 . .366 . .367 . .368 .

Bài 24 :

369 . .370 . .371 . .372 .

373 . .374 . .375 . .376 .

377 . .378 . .379 . .380 .

381 . .382 . .383 . .384 .

Bài 25 :

385 . .386 . .387 . .388 .

389 . .390 . .391 . .392 .

393 . .394 . .395 . .396 .

397 . .398 . .399 . .400 .

Bài 26 :

401 . .402 . .403 . .404 .

405 . .406 . .407 . .408 .

409 . .410 . .411 . .412 .

413 . .414 . .415 . .416 .

Bài 27 :

417 . .418 . .419 . .420 .

421 . .422 . .423 . .424 .

425 . .426 . .427 . .428 .

429 . .430 . .431 . .432 .

Bài 28 :

433 . .434 . .435 . .436 .

437 . .438 . .439 . .440 .

441 . .442 . .443 . .444 .

445 . .446 . .447 . .448 .

Bài 29 :

449 . .450 . .451 . .452 .

453 . .454 . .455 . .456 .

457 . .458 . .459 . .460 .

461 . .462 . .463 . .464 .

Kanji look and learn tiếng việt 30 :

465 . .466 . .467 . .468 .

469 . .470 . .471 . .472 .

473 . .474 . .475 . .476 .

477 . .478 . .479 . .480 .

Bài 31 :

481 . .482 . .483 . .484 .

485 .調 .486 . .487 . .488 .

489 . .490 . .491 . .492 .

493 . .494 . .495 . .496 .

Bài 32 :

497 . .498 . .499 . .500 .

501 . .502 . .503 . .504 .

505 . .506 . .507 . .508 .

509 . .510 . .511 . .512 .

Xem thêm : 1000 chữ Kanji hay gặp trên báo Nhật
Trên đây là nội dung tổng hợp các chữ Kanji bằng hình ảnh trong cuốn Kanji look and learn. Mời các bạn cùng học các bài tương tự khác trong chuyên mục : cách học tiếng Nhật

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *