Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật


Hướng dẫn tra cứu trên Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật :

Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật

 

Để tra cứu Từ điển Ngữ pháp tiếng Nhật, các bạn đánh chữ “cấu trúc ngữ pháp” vào khung tìm kiếm, sau đó đánh thêm cấu trúc ngữ pháp cần tra rồi nhấn enter hoặc click vào nút search (tìm kiếm). Công cụ tìm kiếm sẽ hiển thị những cấu trúc ngữ pháp có trong chuyên mục cấu trúc ngữ pháp cần tra trên tuhoconline.net. Nếu không có bài viết riêng trên chuyên mục cấu trúc ngữ pháp cần tra , công cụ tìm kiếm sẽ liệt kê những bài viết có chứa từ vựng đó, trong các bài luyện thi…

Những cấu trúc ngữ pháp trong cấu trúc ngữ pháp cần tra được lấy từ những cấu trúc ngữ pháp trong chương trình luyện thi N5 tới N1 có trên tuhoconline.net

Các bạn có thể tra từ vựng trên từ điển Nhật việttừ điển Việt Nhật trên tuhoconline.net

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :