Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Ngữ pháp tiếng Nhật

Ngữ pháp tiếng Nhật

Chào các bạn, để trợ giúp các bạn trong việc học tiếng Nhật online, trong chuyên mục này Tự học tiếng Nhật online sẽ tổng hợp tất cả những kiến thức ngữ pháp tiếng Nhật.

Chuyên mục này sẽ bao gồm các bài tổng hợp ngữ pháp theo các tình huống sử dụng, và các bài tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật theo các cấp độ :

Ngữ pháp N5

Ngữ pháp N4

Ngữ pháp N3

Ngữ pháp N2

Việc học ngữ pháp theo các tình huống sử dụng sẽ giúp các bạn có thể thiên biến vạn hóa những cách thể hiện điều mình muốn nói theo các tình huống giao tiếp nhất định. Cũng như hiểu được các cách nói khác nhau của người Nhật.