Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 thángKế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng và 6 tháng. Chào các bạn, để tạo thuận lợi cho các bạn trong quá trình tự ôn luyện thi N3, trong bài viết này Tự học online xin giới thiệu với các bạn 1 kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng. Những bạn muốn ôn 6 tháng chỉ cần dãn thời gian ra gấp đôi là được. Ví dụ nội dung cần ôn tập trong 1 ngày của kế hoạch 3 tháng thì các bạn thực hiện trong 2 ngày, nếu ôn theo 6 tháng 😉

Cơ sở của việc lập kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng :

– Dựa trên tinh thần bài viết : Lập kế hoạch học tập tiếng Nhật.

– Lượng từ vựng N3 : 1091 từ. Tương đương với 109 ngày (mỗi ngày khoảng 10 từ).

– Lượng ngữ pháp N3 : 130 cấu trúc. Tương đương 26 ngày. Mỗi ngày 5 cấu trúc.

– Lượng chữ Hán N3 : 280 chữ. Tương đương với 28 ngày. Mỗi ngày 10 chữ.

– Mỗi tháng chỉ tính 28 ngày. Thời gian còn lại dùng để dự phòng và tổng ôn luyện trước khi thi.

Yêu cầu :

Để thực hiện được kế hoạch này, các bạn cần :

– Có trình độ tiếng Nhật trên N4 hoặc gần N3. Nếu chưa thi N4, các bạn có thể kiểm tra bằng cách : Xem list từ vựng N4ngữ pháp N4,  chữ Hán N4, Nếu bạn nắm được trên 70% lượng kiến thức trong đó là OK. Nếu chưa đủ 70%, các bạn có thể tranh thủ ôn nhanh cho đủ cũng OK 😉

– Bố trí đủ thời gian, đều đặn để ôn luyện. Nếu ngày nào thực hiện không đủ thì hôm sau hoặc ngày chủ Nhật phải làm bù.

– Phần Luyện đọc, ngoài phần hướng dẫn đọc các bài ngắn, các bạn cần down, in hoặc mua sách luyện đọc, các bộ như Kanzen Master, Soumatoume, Shin KanzenMaster… để luyện các bài đọc dài. Các bạn có thể luyện đọc thêm qua các câu truyện cổ tích tiếng Nhật hoặc các bài song ngữ Nhật Việt trên tuhoconline.net

– Phần luyện nghe, ngoài link được cung cấp, các bạn có thể xem thêm bài Luyện nghe tiếng Nhật khi tự học tiếng Nhật. Và Luyện nghe qua các chuyên mục : truyện cổ tích tiếng Nhật, Học tiếng Nhật qua video. Ngoài ra nếu có điều kiện các bạn có thể tìm các giáo trình khác để luyện.

– Phần Test, các bạn có thể tận dùng các đề thi N3 trên hoặc làm các bài tập trong sách giáo trình.

– Vào đầu mỗi ngày, trước khi bắt đầu bài mới, các bạn cần ôn luyện lại bài đã học trong 1 và 3 ngày trước đó. Việc nhắc lại này sẽ giúp ích rất nhiều cho việc ghi nhớ.

Kế hoạch ôn luyện N3 trong 3 tháng

Tuần 1

Thứ 2Từ vựng N3 ngày 1

Kanji ngày 1

Nghe N3 ngày 1

Test 1 Test 2

 Thứ 3Từ vựng N3 ngày 2

Ngữ Pháp N3 ngày 1

Đọc N3 1  Đọc N3 2

Test 3  Test 4  Test ngữ pháp 1

Thứ 4Từ vựng ngày 3

Kanji ngày 2

Nghe N3 ngày 2

Từ vựng ngày 4

Test 5   Test 6

Thứ 5Từ vựng ngày 5

Kanji ngày 3

Đọc N3 3   Đọc N3 4

Test 7  Test 8

Thứ 6Ngữ Pháp ngày 2

Từ vựng ngày 6

Nghe N3 ngày 3

Từ vựng ngày 7

Test 9  Test 10  Test ngữ pháp ngày 2

Thứ 7Từ vựng ngày 8

Từ vựng ngày 9

Đọc N3 5  Đọc N3 6

Test 11  Test 12

Chủ NhậtÔn luyện tuần

Nghỉ

 

Tuần 2

Thứ 2Từ vựng ngày 10

Kanji ngày 4

Nghe N3 ngày 4

Test 13  Test 14

 Thứ 3Từ vựng ngày 11

Ngữ Pháp ngày 3

Đọc N3 7  – đọc 13 8

Test 15 – Test 16 – Test ngữ pháp 3

Thứ 4Từ vựng ngày 12

Kanji ngày 5

Nghe N3 ngày 5

Từ vựng ngày 13

Test 17  –  Test 18

Thứ 5Từ vựng ngày 14

Kanji ngày 6

Đọc N3 9  –  đọc N3 10

Test N3 19Test N3 20

Thứ 6Ngữ Pháp ngày 4

Từ vựng ngày 15

Nghe N3 ngày 6

Từ vựng ngày 16

Test N3 21  –  Test N3 22  –  Test ngữ pháp 4

Thứ 7Từ vựng ngày 17

Từ vựng ngày 18

Đọc N3 11  –  Đọc N3 12

Test N3 23  –  Test N3 24

Chủ NhậtÔn luyện tuần

Nghỉ

Tuần 3

Thứ 2Từ vựng ngày 19

Kanji ngày 7

Nghe N3 ngày 7

Test N3 25  –  Test N3 26

 Thứ 3Từ vựng ngày 20

Ngữ Pháp ngày 5

Đọc N3 13  –  Đọc N3 14

Test N3 27  –  Test N3 28

Thứ 4Từ vựng ngày 21

Kanji ngày 8

Nghe N3 ngày 8

Từ vựng ngày 22

Test N3 29 –  Test N3 30  –  Test N3 31

Thứ 5Từ vựng ngày 23

Kanji ngày 9

Đọc N3 15  –  Đọc N3 16

Test N3 32  –  Test N3 33   –  Test N3 34

Thứ 6Ngữ Pháp ngày 6

Từ vựng ngày 24

Nghe N3 ngày 9

Từ vựng ngày 25

Test N3 35  –  Test N3 36  –  Test ngữ pháp 6

Thứ 7Từ vựng ngày 26

Từ vựng ngày 27

Đọc N3 17   –  Đọc N3 18

Test N3 37  –  Test N3 38  – Test N3 39

Chủ NhậtÔn luyện tuần

Nghỉ

 

Tuần 4

Thứ 2Từ vựng ngày 28

Kanji ngày 10

Nghe N3 ngày 10

Test N3 40  –  Test N3 41  –  Test N3 42

 Thứ 3Từ vựng ngày 29

Ngữ Pháp ngày 7

Đọc N3 19  –  Đọc N3 20

Test N3 43  –  Test N3 44  –  Test ngữ pháp 7

Thứ 4Từ vựng ngày 30

Kanji ngày 11

Nghe N3 ngày 11

Từ vựng ngày 31

Test N3 45  –  Test N3 46  – Test N3 47

Thứ 5Từ vựng ngày 32

Kanji ngày 12

Đọc N3 21  –  Đọc N3 22

Test N3 48  –  Test N3 49  –  Test N3 50

Thứ 6Ngữ Pháp N3 ngày 8

Từ vựng ngày 33

Nghe N3 ngày 12

Từ vựng ngày 34

Test N3 51  –  Test N3 52  –  Test N3 53

Thứ 7Từ vựng ngày 35

Từ vựng ngày 36

Đọc N3 23  –  Đọc N3 24

Test N3 54  –  Test N3 55  –  Test N3 56

Chủ NhậtÔn luyện tuần

Nghỉ

Các tháng tiếp theo, mời các bạn xem tại trang sau

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :