Luyện nghe tiếng Nhật N3

Luyện nghe tiếng Nhật N3 – ngày 12

Luyện nghe tiếng Nhật N3

Luyện nghe tiếng Nhật N3. Chào các bạn, để trợ giúp các bạn trong việc tự ôn luyện tiếng Nhật N3, trong bài viết này Tự học online sẽ lần lượt giới thiệu với các bạn các bài nghe thuộc cấp độ N3.

Tham khảo : Luyện nghe tiếng Nhật khi tự học tiếng Nhật để biết cách luyện nghe hiệu quả.

Video 34

Video 35

Video 36

Phần tiếp theo, mời các bạn xem trang sau

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :