Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

Luyện viết tiếng Nhật

Luyện viết tiếng Nhật

Chào các bạn, để trợ giúp các bạn trong việc viết văn bản hay các bài văn bằng tiếng Nhật. Trong chuyên mục này Tự học online sẽ giới thiệu tới các bạn các bài viết hướng dẫn luyện viết tiếng Nhật.

Những bài viết trong chuyên mục này có thể là những bài hướng dẫn trực tiếp. Cũng có thể là những bài văn mẫu, những bức thư, bài phát biểu bằng tiếng Nhật song ngữ Nhật Việt. Các bạn có thể dựa theo các bài viết này để học tập văn phong của người Nhật. Từ đó điều chỉnh dần văn phong của mình, bỏ dần cách viết tiếng Việt, để viết được nhiều bài văn gần với phong cách chuẩn Nhật.