Tự học tiếng Nhật online

Tự học tiếng Nhật online miễn phí !

trợ từ tiếng Nhật


Trợ từ tiếng Nhật là những từ được sử dụng rất nhiều trong tiếng Nhật. Trong quá trình tự học tiếng Nhật, các bạn sẽ lần lượt được giới thiệu các trợ từ từ cơ bản như は, が, tới cả khi học tới các cấp độ cao, các bạn sẽ vẫn tiếp tục được giới thiệu các trợ từ khác. Trong chuyên mục này, Tự học online xin cung cấp tới các bạn các bài viết tổng hợp cách sử dụng của các trợ từ thông dụng như : で、も、に、 を、が、か、は, から まで … và một số trợ từ tiếng Nhật đặc biệt khác. Với mỗi trợ từ đều chia thành các tình huống sử dụng, ví dụ minh hoạ cho tình huống, phiên âm và giải thích ý nghĩa ví dụ.
Chúc các bạn có thể tự học tiếng Nhật online một cách hiệu quả !