Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12
Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12 : Chào các bạn trong bài học hôm nay Tự học online xin được tiếp tục hướng dẫn các bạn học bài số 5 theo giáo trình Minna no nihongo.

Về cách thức học, chắc các bạn đã quen với cách tự học, các bạn hãy làm theo cách đã làm trong bài 1 và bài 2. Tự học online xin cung cấp thêm video để các bạn tham khảo thêm. Nội dung tóm tắt của video, các bạn xem ở phía dưới :

Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12

Ngữ pháp trong bài Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12 Mời các bạn xem các bài học khác trong chuyên mục : Tự học minna no nihongo

Mẫu câuÝ nghĩa – cách dùngVí dụ
Thời quá khứ của danh từ và Adj đuôi na
Khẳng định: N + でした。
Adj na ( bỏ な) } + でした。
Phủ định quá khứ: N + ではありません
Adj na ( bỏ な) + ではありません。
きのうはあめでした。
Hôm qua trời đã mưa.
きのうのではありません
Bài thi ngày hôm qua không đơn giản.
Thời quá khứ của tính từ đuôi i:
Khẳng định: Adj đuôi i ( bỏ い)+かった
です。
Phủ định: Adj đuôi i ( bỏ い) +
くなかったです。
きのうはかったです。
Hôm qua nóng thật.
きのうはくなかったです。
Hôm qua không nóng.
N1 はN2よりtính từ です。Cách nói so sánh lấy N2 làm chuẩn để nói
về tính chất hoặc trạng thái của N1.
このはあのよりきいです。
Cái xe này to hơn cái xe kia.
N1とN2とどちらがAdjです。
…..N1/N2のほうがAdjです。
Dùng để hỏi người nghe về sự lựa chọn giữa
N1 và N2
トどちらがすきですか。
Mùa xuân và mùa hè bạn thích mùa nào?
のほうがすきです。
Tôi thích mùa xuân hơn.
N1[の]で/どこ/だれ/いつが
+ Adj ですか。
….N2 が Adj です。
Yêu cầu người nghe lựa chọn một đối tượng
nào đó có nội dung biểu thị ở tính từ có mức
độ cao nhất.
でだれがいちばん背が
ですか。
Trong nhà bạn ai cao nhất?

Phần từ vựng và Kanji, các bạn vui lòng xem tại bài tóm tắt sách mina no nihongo trang 12 nhé 😉

Trên đây là nội dung tóm lược bài Tiếng Nhật cơ bản Minna no nihongo bài số 12. Nếu trong quá trình học có gì không hiểu, các bạn hãy comment phía dưới bài viết nhé 🙂

Mời các bạn xem các bài học khác trong chuyên mục : Tự học minna no nihongo hoặc học tiếp Bài 13

Chúc các bạn học tốt !

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

Câu hỏi - góp ý :