Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học tiếng Nhật online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 2

11. 式

Âm Hán – Việt : Thức

Âm on : しき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

押しボタン式(おしぼたんしき):phương thức nhấn nút
入学式(にゅうがくしき):lễ nhập học
数式(すうしき):công thức toán

12. 信

Âm Hán – Việt : Tín

Âm on : しん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

送信(そうしん):gửi tin
信じる(しんじる):tin tưởng
信用(しんよう):tin dùng
自信(じしん):tự tin

13. 号

Âm Hán – Việt : Hiệu

Âm on : ごう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

信号(しんごう):tín hiệu, đèn đỏ
号車(ごうしゃ):xe số…

14. 確

Âm Hán – Việt : Xác

Âm on : かく

Âm kun : たし-か
たし-かめる

Những từ hay gặp :

正確(せいかく):chính xác
確かめる(たしかめる):làm cho chắc chắn, xác nhận lại cho chắc
確か(たしか):quả là

15. 認

Âm Hán – Việt : Nhận

Âm on : にん

Âm kun : みと-める

Những từ hay gặp :

確認(かくにん):xác nhận
認める(みとめる):chấp nhận

16. 飛

Âm Hán – Việt : Phi

Âm on : ひ

Âm kun : と-ぶ

Những từ hay gặp :

飛行場(ひこうじょう):sân bay
飛ぶ(とぶ):bay

17. 非

Âm Hán – Việt : Phi

Âm on : ひ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

非常(ひじょう):hơn bình thường, bất bình thường
非常に(ひじょうに):cự kỳ, rất
非常口(ひじょうぐち):cửa thoát hiểm

18. 常

Âm Hán – Việt : Thường

Âm on : じょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

日常(にちじょう):thường ngày
正常(せいじょう):đúng, bình thường

19. 階

Âm Hán – Việt : Giai

Âm on : かい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

~階(かい):tầng ~

20. 段

Âm Hán – Việt : Đoạn

Âm on : だん

Âm kun :

Những từ hay gặp :

階段(かいだん):cầu thang

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Câu hỏi - góp ý :