Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 2

Chữ hán N3 – Bài 2

11. 式

Âm Hán – Việt : Thức

Âm on : しき

Âm kun :

Những từ hay gặp :

しボタン(おしぼたんしき):phương thức nhấn nút

(にゅうがくしき):lễ nhập học

(すうしき):công thức toán

12. 信

Âm Hán – Việt : Tín

Âm on : しん

Âm kun :

Cách Nhớ:

Học chữ Kanji bằng hình ảnh 信, 調, 査
Tôi tin những gì người ta nói (言).

Những từ hay gặp :

(そうしん):gửi tin

じる(しんじる):tin tưởng

(しんよう):tin dùng

(じしん):tự tin

13. 号

Âm Hán – Việt : Hiệu

Âm on : ごう

Âm kun :

Cách Nhớ:

Hãy hô to số của bạn

Những từ hay gặp :

(しんごう):tín hiệu, đèn đỏ

(ごうしゃ):xe số…

14. 確

Âm Hán – Việt : Xác

Âm on : かく

Âm kun : たし-か / たし-かめる

Những từ hay gặp :

(せいかく):chính xác

かめる(たしかめる):làm cho chắc chắn, xác nhận lại cho chắc

か(たしか):quả là

15. 認

Âm Hán – Việt : Nhận

Âm on : にん

Âm kun : みと – める

Những từ hay gặp :

(かくにん):xác nhận

める(みとめる):chấp nhận

16. 飛

Âm Hán – Việt : Phi

Âm on : ひ

Âm kun : と – ぶ

Cách Nhớ:

Những con chim bay với đôi cánh giang rộng

Những từ hay gặp :

(ひこうじょう):sân bay
ぶ(とぶ):bay

17. 非

Âm Hán – Việt : Phi

Âm on : ひ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ひじょう):hơn bình thường, bất bình thường

に(ひじょうに):cự kỳ, rất

(ひじょうぐち):cửa thoát hiểm

18. 常

Âm Hán – Việt : Thường

Âm on : じょう

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(にちじょう):thường ngày

(せいじょう):đúng, bình thường

19. 階

Âm Hán – Việt : Giai

Âm on : かい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Mọi người () ở trên chiếc xe bus 2 tầng

Những từ hay gặp :

(かい):tầng ~

20. 段

Âm Hán – Việt : Đoạn

Âm on : だん

Âm kun :

Cách Nhớ:

Chúng tôi dùng đá để xây cầu thang

Những từ hay gặp :

(かいだん):cầu thang

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 2. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 3. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :