Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 18

Chữ hán N3 – Bài 18

171. 砂

Âm Hán – Việt : Sa

Âm on : さ

Âm kun : すな

Những từ hay gặp :

(すな):cát

糖(さとう):đường

172. 塩

Âm Hán – Việt : Diêm

Âm on : えん

Âm kun : しお

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 塩
Thức ăn trên đĩa rất mặn

Những từ hay gặp :

(しお):muối

(しょくえん):muối ăn

173. 油

Âm Hán – Việt : Du

Âm on : ゆ

Âm kun : あぶら

Những từ hay gặp :

しょう(しょうゆ):xì dầu (của Nhật)

(とうゆ):đầu đốt (lò sưởi, đèn)

(せきゆ):dầu (xăng dầu)

(あぶら):dầu

174. 緑

Âm Hán – Việt : Lục

Âm on : りょく

Âm kun : みどり

Những từ hay gặp :

)(みどり):màu xanh lá cây

(りょくちゃ):trà xanh

175. 紅

Âm Hán – Việt : Hồng

Âm on : こう

Âm kun : べに

Những từ hay gặp :

(こうちゃ):hồng trà, trà

(くちべに):son môi

176. 冊

Âm Hán – Việt : Sách

Âm on : さつ

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 冊
Xế nhiều giấy lại, làm thành 1 cuốn sách

Những từ hay gặp :

(~さつ):~ cuốn

(さっすう):số cuốn

177. 個

Âm Hán – Việt :

Âm on : こ

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 個
Mỗi người đều có một niềm tin cứng rắn

Những từ hay gặp :

(こ):~ cái

(こすう):số cái

(こじん):cá nhân

178. 枚

Âm Hán – Việt : Mai

Âm on : まい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 枚
Tôi làm 1 tờ giấy từ 1 cái cây (木).

Những từ hay gặp :

(~まい):~ tờ

(まいすう):số tờ

179. 告

Âm Hán – Việt : Cáo

Âm on : こく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(こうこく):quảng cáo

(けいこく):cảnh cáo

180. 利

Âm Hán – Việt : Lợi

Âm on : り

Âm kun :

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 利
Sự dụng dao để cắt lúa sẽ đem lại lợi nhuận

Những từ hay gặp :

便(べんり):tiện

(りよう):sử dụng, lợi dụng

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 18. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 19. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :