Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 20

Chữ hán N3 – Bài 20

Âm Hán – Việt : Hình

Âm on :

Âm kun : かた

Những từ hay gặp :

(おおがた):cỡ lớn

(こがた):cỡ nhỏ

(しんがた):dạng mới

191. 税

Âm Hán – Việt : Thuế

Âm on : ぜい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぜいきん):tiền thuế

(しょうひぜい):thuế tiêu dùng

192. 込

Âm Hán – Việt : Nhập

Âm on :

Âm kun : こ-む

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 込
Người người đang đi vào, chắc là đông lắm

Những từ hay gặp :

む(こむ):(người) đông

振りむ(ふりこむ):chuyển (khoản)

み(ぜいこみ):bao gồm thuế

193. 価

Âm Hán – Việt : Giá

Âm on : か

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ぶっか):vật giá

(かかく):giá

(ていか):giá niêm yết (giá không có khuyến mại)

194. 格

Âm Hán – Việt : Cách

Âm on : かく

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(せいかく):tính cách

(ごうかく):đạt tiêu chuẩn, đỗ (kỳ thi)

(かくやす):giá rẻ

195. 申

Âm Hán – Việt : Thân

Âm on : しん

Âm kun : もう-す

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 申
Tia chớp đã nói với tôi rằng ‘tên ta là Tia chớp’

Những từ hay gặp :

む(もうしこむ):xin gia nhập

(もうしこみしょ):đơn xin gia nhập

請(しんせい):thỉnh cầu

げる(もうしあげる):đề xuất

す(もうす):gọi là

(しんこく):thông báo

196. 記

Âm Hán – Việt :

Âm on : き

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 記
Tôi viết lại những điều anh nói

Những từ hay gặp :

(きにゅう):ghi chép

(きねん):kỷ niệm

(きごう):ký hiệu

(きしゃ):ký giả, nhà bào

(にっき):nhật ký

(きじ):bài báo

197. 例

Âm Hán – Việt : Lệ

Âm on : れい

Âm kun : たと-える

Những từ hay gặp :

(れい):ví dụ

]えば(たとえば):ví như :

198. 齢

Âm Hán – Việt : Linh

Âm on : れい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(ねんれい):tuổi tác

(こうれい):tuổi cao

199. 歳

Âm Hán – Việt : Tuế

Âm on : さい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 歳
Hãy dừng (止) việc hỏi tuổi của tôi.

Những từ hay gặp :

(さい):~ tuổi

(はたち):20 tuổi

200. 性

Âm Hán – Việt : Tính

Âm on : せい

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 性
Khi sinh ra sẽ biết giới tính của trẻ

Những từ hay gặp :

(せいかく):tính cách

(じょせい):nữ giới

(せいべつ):giới tính

(だんせい):nam giới

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 20. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 21. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :