Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Chữ hán N3 – Luyện thi N3Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Mời các bạn cùng tiếp tục học 10 chữ Hán N3 bài số 22

Chữ hán N3 – Bài 22

211. 在

Âm Hán – Việt : Tại

Âm on : ざい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(そんざい):tồn tại

(ふざい):không có mặt

212. 取

Âm Hán – Việt : Thủ

Âm on :

Âm kun : と-る

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 取
Đừng có cầm tai tôi.

Những từ hay gặp :

る(とる):lấy

る(うけとる):nhận

(うけとりにん):người nhận

213. 預

Âm Hán – Việt : Dự

Âm on : よ

Âm kun : あず-ける

Những từ hay gặp :

ける(あずける):gửi

(よきん):tiền gửi

214. 衣

Âm Hán – Việt : Y

Âm on : い

Âm kun :

Những từ hay gặp :

(いふく):y phục

(いるい):quần áo

215. 参

Âm Hán – Việt : Tham

Âm on : さん

Âm kun : まい-る

Những từ hay gặp :

(さんか):tham dự

る(まいる):tới

(さんこうしょ):sách tham khảo

216. 達

Âm Hán – Việt : Đạt

Âm on : たつ

Âm kun :

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 達
Những con cừu (羊) mang theo đất (土) cuối cùng cũng đi tới đích.

Những từ hay gặp :

(はいたつ):giao hàng

(そくたつ):giao hàng nhanh

(ともだち):bạn

(じょうたつ):tiến bộ

217. 勤

Âm Hán – Việt : Cần

Âm on : きん

Âm kun : つと-める

Những từ hay gặp :

(つうきん):đi làm

める(つとめる):làm việc

218. 帯

Âm Hán – Việt : Đới

Âm on : たい

Âm kun : おび

Những từ hay gặp :

(おび):đai (dây lưng vải áo kimono)

(けいたい):di động

(じかんたい):múi giờ

(おんたい):ôn đới

(あかんたい):á hàn đới, khu vực gần khu hàn đới

219. 細

Âm Hán – Việt : Tế

Âm on : さい

Âm kun : ほそ-い / こま-かい

Cách Nhớ:

Cách nhớ chữ Kanji 細
Những cây lúa trên cánh đồng (田) thì mỏng như sợi chỉ (糸).

Những từ hay gặp :

い(ほそい):thon, hẹp

かい(こまかい):chi tiết

胞(さいぼう):tế bào

220. 戸

Âm Hán – Việt : Hộ

Âm on :

Âm kun : と

Cách nhớ :

Cách nhớ chữ Kanji 戸
Hình cánh cửa

Những từ hay gặp :

(と):cửa

棚(とだな):tủ bếp

(あまど):cửa chống mưa, gió

Trên đây là 10 chữ Kanji N3 ngày thứ 22. Các bạn có thể tiếp tục học bài tiếp theo tại : trang 23. Hoặc xem các bài khác bằng cách chọn số trang ở phía dưới phần gợi ý bởi Google.

Ngoài ra trong quá luyện thi N3, các bạn nên học song song với các kỹ năng khác : ngữ pháp N3, từ vựng N3 , luyện đọc N3, luyện nghe N3 để có sự đồng điều giữa các kỹ năng, hoặc đi theo kế hoạch luyện thi N3 trong 3 tháng, 6 tháng để có sự phân bổ thời gian học hợp lý.

Chúc các bạn học tiếng Nhật online hiệu quả !

Like - シェアしてくださいね ^^ !

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :

Facebook - Youtube - Pinterest

Gợi ý bởi Google :

10 thoughts on “Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Câu hỏi - góp ý :