Tổng hợp chữ Hán N3 – Luyện thi JLPT

Chữ hán N3 – Luyện thi N3

Luyện thi N3 - Chữ hán N3 - bài 1

Luyện thi N3 – Chữ hán N3. Chào các bạn trong bài viết này, Tự học online xin giới thiệu tới các bạn tổng hợp các chữ Kanji tiếng Nhật thuộc cấp độ N3. Mỗi bài sẽ bao gồm 10 chữ, bao gồm các phần : âm Hán Việt, âm Ôn, âm Kun, và những từ tiếng Nhật thường gặp với chữ Hán đó.

Chữ hán N3 – Bài 22

211. 在

Âm Hán – Việt : Tại

Âm on : ざい

Âm kun :

Những từ hay gặp :

存在(そんざい):tồn tại
不在(ふざい):không có mặt

212. 取

Âm Hán – Việt : Thủ

Âm on :

Âm kun : と-る

Những từ hay gặp :

取る(とる):lấy
受け取る(うけとる):nhận
受取人(うけとりにん):người nhận

213. 預

Âm Hán – Việt : Dự

Âm on : よ

Âm kun : あず-ける

Những từ hay gặp :

預ける(あずける):gửi
預金(よきん):tiền gửi

214. 衣

Âm Hán – Việt : Y

Âm on : い

Âm kun :

Những từ hay gặp :

衣服(いふく):y phục
衣類(いるい):quần áo

215. 参

Âm Hán – Việt : Tham

Âm on : さん

Âm kun : まい-る

Những từ hay gặp :

参加(さんか):tham dự
参る(まいる):tới
参考書(さんこうしょ):sách tham khảo

216. 達

Âm Hán – Việt : Đạt

Âm on : たつ

Âm kun :

Những từ hay gặp :

配達(はいたつ):giao hàng
速達(そくたつ):giao hàng nhanh
友達(ともだち):bạn
上達(じょうたつ):tiến bộ

217. 勤

Âm Hán – Việt : Cần

Âm on : きん

Âm kun : つと-める

Những từ hay gặp :

通勤(つうきん):đi làm
勤める(つとめる):làm việc

218. 帯

Âm Hán – Việt : Đới

Âm on : たい

Âm kun : おび

Những từ hay gặp :

帯(おび):đai (dây lưng vải áo kimono)
携帯(けいたい):di động
時間帯(じかんたい):múi giờ
温帯(おんたい):ôn đới
亜寒帯(あかんたい):á hàn đới

219. 細

Âm Hán – Việt : Tế

Âm on : さい

Âm kun : ほそ-い
こま-かい

Những từ hay gặp :

細い(ほそい):thon, hẹp
細かい(こまかい):chi tiết
細胞(さいぼう):tế bào

220. 戸

Âm Hán – Việt : Hộ

Âm on :

Âm kun : と

Những từ hay gặp :

戸(と):cửa
戸棚(とだな):tủ bếp
雨戸(あまど):cửa chống mưa, gió

Trên đây là 10 chữ Hán N3 trong chương trình luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT cấp độ N3. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 khác tại trang sau.

Mời các bạn đồng hành cùng Tự học online trên :
Facebook - Google + - Youtube - Twitter - Pinterest

Có thể bạn quan tâm :
Facebook Comments
Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

Average rating:  
 1 reviews
rất bổ ích

rất bổ ích cho người học N3 !

error: Content is protected !!