Luyện tập chữ Hán N3 bài 26

Luyện tập chữ Hán N3 bài 26

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 26 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 234 tới chữ Hán thứ 241. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 26

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 26

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

調 : (a. ようす b. ぐあい)

Đáp án
b. ぐあい. Giải thích : 調 (chousi) có nghĩa là tình trạng (sức khỏe)

: (a. よくく b. をかえる)こと

Đáp án
b. をかえる. Giải thích : (idou) có nghĩa là sự di chuyển; (ichi) có nghĩa là ví trí

 : (a. く b. かす)こと

Đáp án
a. く. Giải thích : (kandou) có nghĩa là sự cảm động, xúc động

が(a.  b. )だ。

Đáp án
a. . Giải thích : (yosou) có nghĩa là sự dự đoán; (konnan) có nghĩa là khó khăn

んだの(a.  b. く。

Đáp án
a. . Giải thích : (kansou) có nghĩa là cảm tưởng

(a.  b. )にチャレンジする。

Đáp án
a. . Giải thích : (nanmon) có nghĩa là câu hỏi khó

なところを(a. 調 b. )する。

Đáp án
a. 調. Giải thích : 調 (kyouchou) có nghĩa là sự nhấn mạnh

な(a.  b. )をる。

Đáp án
b. . Giải thích : (tan’i) có nghĩa là đơn vị, tín chỉ

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

調べる 1. くらべる 2. しらべる 3. えらべる 4. ちらべる

Đáp án
2. しらべる. Giải thích : 調べる có nghĩa là điều tra, nghiên cứu

調 1. しんさ 2. ちゅうさ 3. けんさ 4. ちょうさ

Đáp án
4. ちょうさ. Giải thích : 調 có nghĩa là sự điều tra

 1. かんなん 2. くんなん 3. こんなん 4. くなん

Đáp án
3. こんなん

 1. よこく 2. よしょう 3. よしん 4. よそう

Đáp án
4. よそう

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

かんたん 1.  2.  3.  4.

Đáp án
2. Giải thích : có nghĩa là đơn giản, dễ

むずかしい 1. 離しい  2. しい 3. しい 4. しい

Đáp án
4. しい. Giải thích : しい có nghĩa là khó

うつす 1. す 2. す 3. す 4.

Đáp án
1. す. Giải thích : す có nghĩa là chuyển, làm lây nhiễm

かんじる 1. 演じる 2. じる 3. じる 4. じる

Đáp án
2. じる. Giải thích : じる có nghĩa là cảm giác, cảm thấy

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 26. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: