Luyện tập chữ Hán N3 bài 20

Luyện tập chữ Hán N3 bài 20

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 20 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 179 tới chữ Hán thứ 186. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 20

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 20

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: などについての(a. おらせ b. おり)

Đáp án
a. おらせ. Giải thích : (koukoku) có nghĩa là quảng cáo

1  : 10%(a. くなる b. くなる)こと

Đáp án
b. くなる. Giải thích : (waribiki) có nghĩa là giảm giá, giảm bớt

ガラスが(a. る b. れる)。

Đáp án
b. れる. Giải thích : れる (wareru) có nghĩa là vỡ, nứt

このの(a. b. )はにある。

Đáp án
a. . Giải thích : (honten) có nghĩa là trụ sở chính

とスープは 1:3 の(a. b. )にします。

Đáp án
a. . Giải thích : (wariai) có nghĩa là tỷ lệ

(a. ご b. ご使)ありがとうございます。

Đáp án
a. ご. Giải thích : (riyou) có nghĩa là sự sử dụng

(a. おい b. おい)をおえらびください。

Đáp án
b. おい. Giải thích : おい (oshiharai) có nghĩa là thanh toán

そのの(a. 3 b. 3 )にした。

Đáp án
b. 3

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

げ 1. ねさげ 2. にさげ 3. ぬさげ 4. ちさげ

Đáp án
1. ねさげ. Giải thích : げ có nghĩa là sự giảm giá

 1. しゅうひん 2. せいひん 3. しょうひん 4. そうひん

Đáp án
3. しょうひん. Giải thích : có nghĩa là hàng hóa

う 1. あらう 2. わらう 3. はらう 4. ひろう

Đáp án
3. はらう. Giải thích : う có nghĩa là trả tiền

 1. べい 2. ばい 3. まい 4. わり

Đáp án
2. ばい. Giải thích : có nghĩa là sự gấp đôi

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

べんり 1. 便 2. 便判 3. 便 4. 便

Đáp án
3. 便. Giải thích : 便 có nghĩa là thuận tiện, tiện lợi

ねだん 1. 2. 3. 4.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là giá cả

ししゃ 1. 2. 3. 4.

Đáp án
4. . Giải thích : có nghĩa là chi nhánh

こうこく 1. 2. 3. 4.

Đáp án

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 20. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Câu hỏi - góp ý :

error: