Luyện tập chữ Hán N3 bài 29

Luyện tập chữ Hán N3 bài 29

Chào các bạn trong bài viết Luyện tập chữ Hán N3 bài 29 này Tự học online sẽ giúp các bạn luyện tập các chữ Hán N3 từ chữ Hán thứ 259 tới chữ Hán thứ 266. Việc luyện tập này sẽ giúp các bạn nắm vững hơn cách đọc cũng như cách dùng của những từ thường gặp có chứa chữ Kanji N3.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 29

Các bạn hãy tự mình làm sau đó click vào chữ đáp án để xem đáp án. Hãy nhắc nhở bản thân về từ mình chưa rõ hoặc còn nhầm lẫn để không phạm phải sai lầm đó trong lần tới.

Luyện tập chữ Hán N3 bài 29

Bài 1 : Hãy chọn đáp án đúng :

: (a. あたま b. おなか)がいこと

Đáp án
b. おなか. Giải thích : 腹 (fukutsuu) có nghĩa là đau bụng

: やけがを(a. たすける b. なおす)こと

Đáp án
b. なおす. Giải thích : (chiryou) có nghĩa là điều trị

は(a.  b. )になりたい。

Đáp án
b. . Giải thích : (haisha) có nghĩa là nha sĩ

(a. れ b. い)をとる。

Đáp án
a. れ. Giải thích : れ (yogore) có nghĩa là bẩn, vết bẩn

を(a. ぶ b. べる)。

Đáp án
b. べる. Giải thích : べる (naraberu) có nghĩa là sắp xếp

(a.  b. )にする。

Đáp án
a. . Giải thích : (nesshin) có nghĩa là nhiệt tình, hăng hái

えたを(a. す b. す)。

Đáp án
a. す. Giải thích : す (naosu) có nghĩa là chỉnh, sửa

(a. い b. い)お

Đáp án
b. い. Giải thích : い (atsui) có nghĩa là nóng (nói về nhiệt độ của người, vật)

Bài 2 : Hãy chọn cách đọc đúng

 1. れつ 2. ねつ 3. なつ 4. らつ

Đáp án
2. ねつ. Giải thích : có nghĩa là cơn sốt, nhiệt độ

 1. はか 2. いか 3. しか 4. ちか

Đáp án
3. しか. Giải thích : có nghĩa là nha khoa

れる 1. おごれる 2. おれる 3. きたれる 4. よごれる

Đáp án
4. よごれる. Giải thích : れる có nghĩa là bị bẩn, vấy bẩn

い 1. ねつい 2. なつい 3. あつい 4. れつい

Đáp án
3. あつい

Bài 3 : Hãy chọn cách viết Kanji đúng

むし 1.  2.  3.  4.

Đáp án
2. . Giải thích : có nghĩa là côn trùng

ならべる 1. べる  2. 調べる 3. べる 4. べる

Đáp án
1. べる

た 1.  2.  3.  4.

Đáp án
4. . Giải thích : có nghĩa là khác (người khác, vật khác)

きたない 1. い 2. い 3. い 4.

Đáp án
1. い. Giải thích : い có nghĩa là bẩn thỉu, dơ bẩn

Trên đây là nội dung bài luyện tập chữ Kanji N3 bài 29. Mời các bạn cùng học các chữ Hán N3 và các bài luyện tập khác trong chuyên mục : Kanji N3

We on social : Facebook - Youtube - Pinterest

Bình luận - góp ý

error: